RPH P.ISLAM 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

 Tarikh : 20 Nov 2009
Tingkatan : 1 Ibn Sina
Masa  : 10.00 - 11.20 pagi
Bilangan Murid : 32/32
Tajuk Umum : Akhlak
Tajuk Pelajaran : Menghayati Adab Berjiran
Objektif Am : Pelajar dapat mengaplikasi adab berjiran dalam kehidupan seharian mereka

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
(1) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara menyemai semangat kejiranan dalam masyarakat
(2) Menyenaraikan hikmah memelihara adab berjiran
(3) Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 akibat tidak memelihara adab berjiran

Kemahiran Berfikir : Pelajar menyedari kebaikan memelihara adab berjiran
Penghayatan Nilai : Pelajar menyedari tanggungjawab dan kebaikan memelihara adab berjiran sesama Muslim dan juga bukan Muslim
Penggabung Jalinan : Pendidikan Moral
Pengetahuan Sedia : Pelajar telah mempelajari konsep hidup berjiran dalam Tilawah Al-Quran : Konsep Perpaduan Ada Asas Kesejahteraan
Bahan Bantu :
1. Video iklan berkenaan semangat kejiranan pelbagai kaum di Malaysia Mengajar
2. Laptop dan LCD
Rujukan Guru : (1) Rijaluddin Yahya, Razliza Abdul Rahman. (2009). Panduan Revisi untuk Sukses Pendidikan Islam Tingkatan 2. Selangor. Penerbitan Pearson Malaysia Sdn. Bhd. M/s 120 (2) Junaidah Salehudin, Rosnani Rifin, Nor Aslina Mamat. (2009). Masteri Memori Melalui Peta Minda Pendidikan Islam PMR.Puchong Selangor, PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. Mukasurat 56. Isi Pelajaran : (1) Maksud berjiran dalam Islam (2) Hak dan tanggungjawab berjiran (3) Cara menyemai semangat berjiran (4) Hikmah memelihara adab berjiran (5) Akibat tidak beradab sesama berjiran KOMPONEN PENGAJA RAN

Set Induksi

1. Pelajar mengikut bacaan doa ketua kelas
2. Guru menayangkan video tentang semangat kejiranan pelbagai kaum di Malaysia. Guru meminta pelajar berikan sekurang-kurangnya 5 nilai murni berdasarkan video tersebut
3. - Apakah nilai murni yang boleh dijadikan contoh dalam kehidupan kita berdasarkan video?
4. Guru meminta pelajar membuat kesimpulan tentang video yang ditayangkan iaitu Semangat Hidup Berjiran 5. Guru membuat peneguhan tentang tajuk yang akan dibincangkan iaitu Menghayati Adab Berjiran

Perkembangan Isi Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
1. Maksud jiran dalam Islam 1. Soal pelajar secara rawak - Orang yang tinggal bersebelahan atau - siapa itu jiran? berdekatan dengan rumah kita di kanan, di kiri, di belakang dan di depan rumah dari setiap sudut. 2. Guru menerangkan maksud berjiran dalam Islam
2. Hak dan tanggungjawab berjiran - Jenis jiran 1. Guru menjelaskan jenis jiran dan hak setiap jiran -Jiran ahli keluarga -Jiran bukan ahli keluarga -Jiran bukan Islam - Hak Jiran -Hak sebagai Muslim -Hak sebagai Keluarga -Hak sebagai Jiran
3. Cara menyemai semangat kejiranan
              1. Guru membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan - Menziarahi jiran ketika hari perayaan
              2. Setiap kumpulan akan diberikan - Mengutamakan jiran yang mempunyai situasi berbeza untuk   dilakonkan oleh Teknik Main Peranan ikatan kekeluargaan wakil setiap kumpulan. - Memberi pertolongan sama ada diminta atau tidak Penilaian 1 - Kumpulan 1 - Menjaga hubungan baik dengan jiran

- Menghormati dan bersangka baik -cara-cara menyemai semangat dengan jiran berjiran dalam masyarakat yang tinggal dalam taman perumahan. Penilaian 3 Akibat tidak beradab sesama jiran - Kumpulan 2 - Lahir masyarakat yang mementingkan -kesan buruk tidak diri sendiri mengamalakan semangat berjiran dalam masyarakat - Kehidupan akan jauh daripada rahmat dan keberkatan Allah 3. Pelajar diberi masa selama 7-10 minit untuk berbincang. - Seseorang itu akan terpinggir daripada masyarakat

4. Masa 3-5 minit untuk melakonkan situasi yang diberikan. - Sukar mendapat pertolongan daripada jiran
5. Pelajar yang tidak terlibat dalam aktiviti diminta membari maklum balas terhadap lakonana rakan-rakan.
6. Selesai persembahan, pelajar diminta merumuskan dengan mengeluarkan cara-cara menyemai semangat berjiran dan implikasi sekiranya tidak beradab dengan jiran. 4 Hikmah menjaga adab berjiran - Kehidupan berada dalam keadaan

Teknik perbincangan aman dan damai
1. Guru meminta pelajar mengeluarkan pendapat mengenai hikmah menjaga Penilaian 2 - Masyarakat hidup dalam keberkatan adab berjiran dalam kehidupan kita dab keredaan Allah hari ini. - Kemungkaran dapat dicegah dengan lebih berkesan

Rumusan
 1. Islam sangat menitikberatkan adab-adab berjiran dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Jiran adalah orang kedua terpenting dalam kehidupan selepas keluarga.

Penilaian
1. Menyatakan 3 cara menyemai semangat kejiranan
2. Terangkan 3 hikmah memelihara adab berjiran
3. Huraikan 3 akibat jika tidak menjaga adab dalam berjiran

 Latihan Susulan
 1. Meminta pelajar menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan bersama jiran yang menunjukkan amalan baik dalam berjiran selama seminggu.
0 Responses